Even kennismaken

Over ons

Wie zijn betrokken bij de verkenning voor een mogelijk windpark in de gemeente Venray en bij wie kunt u terecht met uw vragen?

Onafhankelijk gebiedsregisseur

Frank van Bussel Windpark Venray

De gemeente Venray en Etriplus hebben Frank van Bussel gevraagd om als onafhankelijke gebiedsregisseur de verkenningsfase te begeleiden. Dit doet hij in overleg met een werkgroep bestaande uit inwoners van Geijsteren, Wanssum, Oirlo, Castenray en Oostrum. De werkgroep helpt hem het proces goed te organiseren.

Frank is het aanspreekpunt voor vragen en zal tevens de digitale informatieavonden begeleiden. 

Gemeente Venray

De gemeente Venray heeft in oktober 2019 de notitie “Samen werken aan de energie van morgen – Kader voor Opwekking Duurzame Energie” gepubliceerd.  Deze notitie verwoordt het beleid voor het lokaal opwekken van zon- en windenergie en vormt de basis voor deze verkenning waarin we samen met inwoners gaan onderzoeken of een windpark wenselijk en haalbaar is. 

De gemeente Venray heeft zelf het initiatief genomen omdat zij de regie wil houden in het proces. De uitvoerende partij is Etriplus. Etriplus trekt zicht terug zodra het windpark gerealiseerd gaat worden. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van een mogelijk windpark samen wordt gedaan met de lokale gemeenschap en dat de baten ten goede komen van de inwoners van Venray. 

Het uitgangspunt is om, mits dit wenselijk en haalbaar is, een lokaal windpark te realiseren waarbij er lokaal duurzame stroom geproduceerd wordt wat een bijdrage levert aan de CO2 reductie en waarbij de baten en het eigenaarschap naar de inwoners gaat. 

Op basis van de resultaten van deze verkenning zal de gemeenteraad van Venray een besluit nemen of er wel of niet een ontwikkeltraject naar een windpark wordt gestart.  

Venray Vergroent

Venray Vergroent

De gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan. Een lokaal windpark kan een positieve bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen, die gehaald kunnen worden uit een combinatie van zonne- & windenergie. Enkel investeren in zonne energie levert te weinig op om de klimaatdoelstellingen te behalen, vandaar dat er onderzocht wordt wat en hoeveel een lokaal windpark exact kan opleveren op het gebied van windenergie en het verminderen van Co2 uitstoot. Venray Vergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden. 

Lokale energiecoöperatie

Als uit de verkenning blijkt dat een windpark wenselijk en haalbaar is, bestaat de mogelijkheid voor een lokale energiecoöperatie om samen met de gemeente Venray en Etriplus een ontwikkelentiteit te vormen die het ontwikkeltraject van een windpark zal vormgeven. De gemeente Venray streeft erna dat uiteindelijk de lokale energiecoöperatie 100% eigenaar is van een mogelijk windpark.  

Contact

Heeft u een vraag, opmerking? Neem contact op.