Voor inwoners

Tegenwoordig worden er steeds vaker windparken gerealiseerd die beheert worden door inwoners en grondeigenaren. Zo blijven de opbrengsten van een windpark lokaal en hebben de inwoners zeggenschap. 

In de gemeente Venray wordt onderzocht of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. Uw mening is hierin zeer belangrijk. Middels deze site, digitale informatieavonden en de online enquête willen wij u informeren en vragen mee te denken en uw mening achter te laten. 

Verkenning

Het doel van de verkenning is om te onderzoeken of een lokaal windpark in Venray haalbaar en wenselijk is, dit op een transparante, objectieve wijze. Daarom maken wij via o.a. deze site zowel de voordelen als gevolgen inzichtelijk.

Inwoners, bedrijven en grondeigenaren in de gemeente Venray staan centraal tijdens de verkenning.

Introductie & eigenaarschap

De realisatie van een lokaal windpark heeft een hoge impact op inwoners. Vooral voor direct omwonenden, inwoners die binnen een straal van 1 km van het zoekgebied wonen, heeft een windpark gevolgen. Zo kunnen direct omwonenden  onder andere geluidshinder ervaren van de windmolens en kan de waarde van een woning verminderen. (Middels planschade kunnen direct omwonenden de waardevermindering van de woning verhalen). 

Daarnaast kan een lokaal windpark ook kansen bieden voor inwoners en bedrijven; zo kunnen de opbrengsten terug geïnvesteerd worden naar de inwoners en de omgeving, denk hierbij aan:

  • lokaal opgewekte duurzame stroom voor huishoudens en bedrijven in de gemeente Venray; 
  • de mogelijkheid tot deelname als investering; denk aan aandelen en obligaties met een bepaald rendement (vaak hoger dan momenteel het rentepercentage bij banken);
  • middels een omgevingsfonds kunnen de baten geïnvesteerd worden in een lokale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een (nieuwe) speeltuin, zwembad en-/of natuurgebied; 
  • bijdage aan de opwek van lokale groene stroom voor; een duurzamere omgeving voor de huidige en volgende generaties. 

Download de informatie flyer

Bekijk hier de informatie flyer online of download deze hier: .Informatie flyer Inwoners Windpark Venray

Informatie inwoners

Digitale informatieavond

Middels digitale informatieavonden willen wij inwoners informeren en vragen beantwoorden. U dient zich vooraf aan te melden voor de avond. Per avond is er (digitaal) plaats voor 50 inwoners. De avonden worden georganiseerd via MS Teams. 

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestingsmail en één tot drie werkdagen voor de avond zelf, ontvangt u, een tweede mail. Deze mail bevat een unieke link naar de MS Team sessie. Op de avond zelf kunt u op deze link klikken en zo kunt u direct deelnemen aan de informatieavond. 

U kunt zich hier aanmelden voor de eerste informatieavond. 

Enquête

Middels een online vragenlijst vragen wij om uw input. Wanneer vindt u een lokaal windpark wenselijk en wanneer niet? Wat is belangrijk voor u als het gaat om het produceren van lokale duurzame stroom? 

U kunt hier de enquête invullen. 

Contact

Wij begrijpen dat het nieuws, de realisatie van een mogelijk nieuw windpark, vragen en wellicht zorgen bij u oproept. Neem gerust contact op met het projectteam, dat kan per e-mail en-/of telefonisch.