Voor grondeigenaren

In de huidige situatie zijn vier gebieden in het noorden van Venray gedefinieerd als ‘zoeklocaties’. In het grootste gedeelte van Venray kunnen geen windmolens komen door de aanwezigheid van vliegveld De Peel. Samen met de grondeigenaren gaan we in gesprek wat eventueel een geschikte, haalbare locatie kan zijn voor een windpark in Venray. 

Verkenning

Het doel van de verkenning is om op objectieve wijze te onderzoeken of een lokaal windpark in Venray haalbaar en wenselijk is en om te komen tot een mogelijke geschikte locatie. 

Inwoners, bedrijven en grondeigenaren in de gemeente Venray staan centraal in de verkenningsfase.

Lokaal eigenaarschap

Eén van de uitgangspunten van een mogelijk windpark in Venray, is het streven naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap en bij voorkeur 100%. Zo gaan de baten van een mogelijk lokaal windpark terug naar de gemeente Venray.

Werkwijze verkenning locatie

Er is gekozen voor een ‘open werkwijze’; dit houdt in dat wij samen met de grondeigenaren gaan verkennen wat een mogelijk haalbare, geschikte locatie zou kunnen zijn. Dit doen wij in digitale informatiesessies met de grondeigenaren. Tijdens deze sessies zullen wij aandacht geven aan de volgende onderwerpen: 

  • Uitgangspunten van een mogelijk windpark
  • Mogelijke opstellingen per locatie
  • Omgevingsanalyse 
  • Uw inbreng; uw visie op de locatie. 

Digitale bijeenkomsten

Middels digitale informatie bijeenkomsten willen wij grondeigenaren uitnodigen om deel te nemen aan de verkenning. Elke grondeigenaar van één van de vier zoeklocaties heeft begin november een brief ontvangen. In deze brief vragen wij om de contactgegevens; zo kunnen wij u uitnodigen voor de digitale bijeenkomst voor grondeigenaren. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, neem dan contact op. 

Contact

Heeft u een vraag, opmerking die u met ons wilt delen? Neem contact op.