In mei is er de mogelijkheid om u aan te melden voor een fysieke bijeenkomst. U kunt zich online aanmelden. De gesprekken duren circa 55 minuten (5 – 10 minuten om te wisselen en de stoelen/tafels schoon te maken i.v.m. Covid-19).

Kunt u niet aanwezig zijn op een dag/tijdstip in uw eigen/naast gelegen dorp, kunt u zich uiteraard aanmelden op een andere locatie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden; LINK. (Graag 1 persoon per dag en tijdstip aanmelden).

Covid-19

Wij willen u vragen graag;

 • 1,5 meter afstand te houden
 • bij binnenkomst / vertrek ook even goed op te letten op de afstand
 • bij binnenkomst / vertrek uw mondkapje ophouden
 • enkel te komen zodra u zich goed voelt en niet verkouden, koorts of dergelijke heeft
 • op elke locatie zullen handgel en een spuitbus staan, u kunt zelf hier gebruik van maken
 • graag op het ‘eind tijdstip’ te vertrekken zodat er voldoende ruimte is voor de volgende groep.

Data

Datum Locatie Aanvang Tot Aantal personen
4/5/2021 Oostrum | SV Oostrum 16.00 16.55 10 – 20
4/5/2021 Oostrum 17.00 18.00 10 – 20
6/5/2021 Oirlo | De Linde 13.00 13.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 14.00 14.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 15.00 15.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 16.00 17.00 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren | Zaal de Kei 14.30 15.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 15.30 16.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 16.30 17.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 17.30   10 – 20
8/5/2021 Castenray | De Wis 9.00 9.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 10.00 10.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 11.00 12.00 10 – 20
8/5/2021 Wanssum | De Zandhoek 13.00 13.55 10 – 20
8/5/2021 Wanssum 14.00 15.00 10 – 20

Locaties

Oostrum

SVO Oostrum,  Sparrendreef 7, 5807 EK Oostrum

Link 

Oirlo

Stichting Gemeenschapshuis “De Linde”, Hoofdstraat 34, 5808 AV Oirlo

Link

Geijsteren

Zaal de Kei en ’t Timmerhuus, Nieuwlandsestraat 1, 5862 AG Geijsteren (graag 10 minuten voor afloop uw gereed voor vertrek i.v.m. het schoonmaken). 

Link 

Castenray

Gemeenschapshuis de Wis, Matthiasstraat 2, Castenray

Wanssum

Gemeenschapshuis de Zandhoek, Sint. Leanoardstraat 1, Wanssum

 

Hierbij willen wij u graag op de hoogte stellen dat u zich vanaf volgende week kunt aanmelden voor de fysieke bijeenkomsten. Vanaf 28/4 zijn er wat versoepelingen en dus mogelijkheden om dit op een veilige manier te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten kunt u uw vragen stellen en opmerkingen delen aan de wethouder Dhr. Jennekens en Frank van Bussel, gebiedsregisseur.

Woont u in een ander dorp of kunt u die dag niet?

Woont u in een ander dichtbij gelegen dorp (bijv. Meerlo, Tienray), uiteraard bent u ook welkom om zich aan te melden. Kunt u niet op de dag/tijdstip in uw eigen dorp? Meld u dan aan bij een ander dorp. De aanmeldlink wordt volgende week gedeeld samen met de locaties.

Tijd en Covid-19

In verband met Covid-19 vragen wij u vriendelijk zelf ook de tijd in de gaten te houden i.v.m. een veilige wisseling; 5 minuten voor afloop dient de huidige groep de locatie te hebben verlaten zodat er nog tijd is om de tafels e.d. schoon te maken. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Schema fysieke bijeenkomsten

Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
4/5/2021 Oostrum Oostrum – SV Oostrum (voetbal) 16.00 16.55 10 – 20
4/5/2021 Oostrum Oostrum – SV Oostrum (voetbal) 17.00 18.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
6/5/2021 Oirlo De Linde  13.00 13.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 14.00 14.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 15.00 15.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 16.00 17.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 14.30 15.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 15.30 16.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 16.30 17.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 17.30 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 9.00 9.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 10.00 10.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 11.00 12.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
8/5/2021 Wanssum wordt vervolgd 13.00 13.55 10 – 20
8/5/2021 Wanssum wordt vervolgd 14.00 15.00 10 – 20

De afgelopen maanden zijn er vele vragen binnengekomen; via de digitale informatieavonden, via de enquete, via brieven, mails, Whatsapp en in persoonlijke gesprekken. De inhoud van de vragen is divers. Sommige vragen gaan over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, anderen over het proces.

Bedankt

Ten eerste willen wij hierbij iedereen bedanken voor het delen van zijn/haar vragen, zorgen en opmerkingen. Op deze wijze wordt er inzicht verkregen in wat er speelt en leeft.

Memo

Er is gekozen om de vragen te verzamelen en te beantwoorden via een memo, in een ‘vraag-antwoord’ methode. Deze memo kunt u hieronder vinden. De memo is op hoofdlijnen verdeeld in twee delen;

 • Deel 1: vraag & antwoord vanuit de gemeente Venray
 • Deel 2: vraag & antwoord over het proces, communicatie & organisatie vanuit het verkenningsteam

De memo bevat ca. 29 pagina’s. Indien u specifiek op zoek bent naar bepaald type informatie kunt u via de uitgebreide inhoudsopgave direct naar het betreffende onderdeel wat u wenst.

Voor wie is deze memo?

De ‘vraag- & antwoord’ memo is voor een ieder die meer wilt weten over de verkenning naar een mogelijk windpark in de gemeente Venray en met name voor;

 • direct omwonenden van de zoeklocaties
 • grondeigenaren
 • dorpsraden
 • leden van de gemeenteraad.

Andere vragen

Naast de memo staan andere ‘veelgestelde vragen’ op de site. Deze vragen zijn onderverdeeld in vragen voor bijv. direct omwonenden, voor de grondeigenaren, over de locaties, over de voor-& nadelen, over de opbrengsten. Zie ook;

Memo inzien

Hier kunt u de memo inzien en hier kunt u de memo downloaden als pdf;

Memo Windpark Venray Verkenning 2021

N.a.v. de vragen van de inwoners op de informatieavond zullen wij hierbij delen welke taken reeds gerealiseerd zijn, wat er op de site staat en welke vragen/taken er nog open staan.

Hier ziet u een (momentopname) van de taken zoals die er nu zijn;

De datum van beantwoording is afhankelijk van diverse factoren, wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Mist u zaken? Wilt u deze graag heel concreet, aanleveren naar info@windparkvenray.nl.

Dank u wel.

In februari zijn en worden er digitale informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden van de zoekgebieden.

Tijdens deze avonden staan de volgende punten op de agenda;

 • De omgeving
 • Locatie onderzoek
 • Bevindingen van de enquête
 • Het proces
 • De vervolgstappen
 • Het bespreken van verdere vragen, opmerkingen

Hieronder kunt u zowel de presentatie inzien als de bevindingen van de  enquête.

Presentatie informatieavonden

Hier kunt u de presentatie downloaden;

Bevindingen enquête verkenning

Vanaf november 2020 is aan inwoners, omwonenden gevraagd hun mening te delen via een vragenlijst. Dit is een middel, naast de andere kanalen, om inwoners mee te laten praten en denken in de verkenning naar een mogelijk windpark.

De enquête is geen representatief onderzoek, het is indicatief en geeft aan wat het sentiment is per dorp, onder de inwoners die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hier kunt u de bevindingen van de enquête inzien.

Komen er nog meer informatie avonden?

Er is een grote wens van inwoners om offline bijeen te komen. Zodra dit mogelijk en veilig is (binnen de RIVM richtlijnen), zullen wij dit organiseren.

‘Waar staan we’? In december 2020 zijn de laatste ronde digitale informatieavonden geweest. Hierbij leest u een update van waar we nu staan en wat de planning is voor de maand februari.

Raadsinformatiebrieven

Alle raadsinformatiebrieven staan op de site; deze kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Tijdens deze avonden, in december 2020, zijn we in gesprek geweest met de diverse omliggende dorpen van de zoekgebieden. Uit deze avonden en ook de online enquêtes, mails en persoonlijke gesprekken, kwamen veel vragen naar voren.

Veelgestelde vragen zijn onder andere;

 • ‘Hoe zit het met de gezondheid voor inwoners die vlakbij een windpark wonen?’
 • ‘In Duitsland is er een 1.000 meter richtlijn ingetreden, kan dat hier ook van toepassing zijn?’
 • ‘Waarom duurzame energie opwekken uit windenergie en niet eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen?’
 • ‘Waarom onderzoeken we niet eerst of we meekunnen participeren in andere windparken?’
 • ‘Er is een berekening dat de gemeente Venray al genoeg groene stroom opwekt, als dat klopt, waarom zouden we dan nog een windpark dienen te realiseren?’
 • ‘Hoe zit het met de waardedaling van huizen in en rondom het eventueel gekozen zoekgebied?’
 • ‘Staan er nog fysieke bijeenkomsten op de planning?’

En dit is maar een greep uit alle input die ontvangen is. Achter de schermen worden de vragen geclusterd en koppelen wij dit weer terug aan u in februari.

Vragenlijsten

Daarnaast komt er in februari een eerste terugkoppeling van de ingezonden vragenlijsten. Hierbij zal het volgende gedeeld worden;

 • aantal ontvangen vragenlijsten
 • aantal ontvangen vragenlijsten per dorp
 • wat vinden inwoners belangrijk, wat zijn zorgen, nadelen en wat zijn de vragen.

Terugkoppeling

Op 15 , 16 en 22 februari zullen er nieuwe informatieavonden georganiseerd worden. Tijdens deze avonden zullen de volgende punten op de agenda staan;

 • Vragenlijsten; delen van een eerste analyse
 • Gebied; inzoomen op de diverse gebieden
 • Vragen; het beantwoorden van de meest gestelde vragen
 • Raad; wat is er gedeeld in de gemeenteraad

Voor de digitale avonden kunt u zich HIER aanmelden.

Contact

Wenst u reeds eerder contact kunt u contact opnemen met Frank van Bussel en-/of een mail sturen naar info@windparkvenray.nl.

Nieuwe datum voor inwoners van Oostrum

Op verzoek van de dorpsraad van Oostrum wordt de informatieavond van vanavond verzet naar woensdag 20.15 – 21.15 uur.  (Dit vanwege de persconferentie van vanavond). 

Indien u zich heeft aangemeld; u kunt woensdag gewoon meteen deelnemen; u hoeft zich niet opnieuw aan te melden; zie ook de mail die u hierover ontvangen heeft.


Nieuwe data en tijdstippen per dorp

 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray
 • Woensdag 16/12 20.15 – 21.15 uur Oostrum 

In verband met privacy wordt de avond niet opgenomen. 

“Hoe zijn windparken op andere locaties geregeld?”, die vraag werd gesteld op de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray. In dit artikel zoomen we in op lokale voorbeelden uit de provincie Limburg. In dit artikel staan links naar documentatie, websites van de andere projecten. Hier ziet u praktijkvoorbeelden met informatie over type windmolens, visualisaties en diverse vormen van burgerparticipatie.

Windpark De Kookepan | Leudal

In 2016 namen Leudal Energie om een coöperatief windpark te gaan bouwen. Het windpark is voor 100% eigendom van de Leudal Energie en daarmee 100% van de leden; de burgers van Leudal. In 2021 is dit windpark van drie windmolens gerealiseerd en kunnen inwoners mee participeren; zowel door het afnemen van lokale groene stroom als door te investeren. (En daarmee hebben ze recht op een bepaald rendement).

Leudal Energie heeft met 150 leden een eigen vermogen van €2,2 miljoen opgehaald binnen vier maanden. De ontwikkeling en het bouwen van het windpark is in eigen beheer door de coöperatie.

Lees hier meer over het windpark in Leudal.

Windpark Echelse Heide | Peel & Maas

In Peel & Maas komen vijf windturbines met een ashoogte van 131 meter en rotordiameter van 138 meter. Het Windpark Echelse Heide dient naar eigen zeggen 58.315.000 kWh/jaar op te wekken aan duurzame, schone energie. Het windpark is een initiatief van Coöperatie Peel Energie. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie voor €12,50 per jaar, daarmee zijn zijn direct een stukje eigenaar van de coöperatie.

Op hoofdlijnen worden de volgende mogelijkheden geboden voor inwoners;

 • Lid worden voor €12,50 (en daarmee eigenaarschap en zeggenschap hebben over het windpark)
 • Investeren middels obligaties met een rendement van 5% (lees hier meer over de minimale inleg en andere kosten)
 • Stroom afnemen via Peel Energie.

De coöperatie kent circa 230 leden (bron).

Momenteel wordt het windpark Echelse Heide gebouwd en dient volgens de planning in juli 2021 worden opgeleverd. Het type windmolen betreft de Enercon E-138 EP3.

Lees hier meer over de realisatie van het windpark (presentatie informatieavond) en-/of bekijk hier de website.

Windpark Ospeldijk | Nederweert

De bouw van windpark Ospeldijk in Nederweert is zojuist gestart. In het persartikel is het volgende te lezen;

‘Burgermolens’
Als leden van coöperaties NEWECOOP en Zuidenwind hebben talloze inwoners uit Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan te leggen windpark. Ze worden eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal en hebben burgers grote invloed op het ontwikkelproces. Deze invloed heeft geresulteerd in de aankoop van de stilste windturbines die op dit moment te koop zijn. Dit is vooral belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote rotor met een diameter van 149m bestrijkt een oppervlakte van meer dan 3 voetbalvelden. Hiermee vangen we genoeg wind om 8000 huishoudens van groene stroom van eigen bodem te voorzien.

Voor de bouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers.

Het park wordt ontwikkeld door o.a. burgercoöperatie Zuiderwind, samen met WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en lokale inwoners.

Lees hier het persbericht of bekijk hier de visualisaties.

Digitale bijeenkomsten voor dorpen in de gemeente Venray

In december worden er vijf avonden georganiseerd voor bewoners van de omliggende dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in de gemeente Venray. De avonden worden digitaal georganiseerd en u kunt zich opgeven via de website; https://windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen.

Momenteel wordt er een verkenning gedaan i.s.m. bewoners en grondeigenaren om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad in Venray hierover een besluit nemen. 

U kunt meer informatie lezen op de website, via de digitale informatieavonden en alvast uw mening achterlaten via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee.

Informatieflyer  

Download hier de informatieflyer;

 

Agenda digitale informatieavonden 

 • Maandag 14/12 19.00 – 20.00 uur Oostrum
 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum 
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray 

Kent u inwoners uit een ander dorp die niet op de lijst staan? Uiteraard zijn zij ook welkom, zij kunnen zich aanmelden bij een naastgelegen dorp. 

Wat kunt u verwachten van de digitale informatieavond? 

Tijdens deze online sessie krijgt u informatie over de verkenning, kijken we naar  voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, zoomen we in op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door gemeente Venray als gebiedsregisseur. 

Contact

Heeft u een vraag? Ga naar de website www.WindparkVenray.nl of mail naar info@WindparkVenray.nl

 

Berichtnavigatie