In februari zijn en worden er digitale informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden van de zoekgebieden.

Tijdens deze avonden staan de volgende punten op de agenda;

 • De omgeving
 • Locatie onderzoek
 • Bevindingen van de enquête
 • Het proces
 • De vervolgstappen
 • Het bespreken van verdere vragen, opmerkingen

Hieronder kunt u zowel de presentatie inzien als de bevindingen van de  enquête.

Presentatie informatieavonden

Hier kunt u de presentatie downloaden;

Bevindingen enquête verkenning

Vanaf november 2020 is aan inwoners, omwonenden gevraagd hun mening te delen via een vragenlijst. Dit is een middel, naast de andere kanalen, om inwoners mee te laten praten en denken in de verkenning naar een mogelijk windpark.

De enquête is geen representatief onderzoek, het is indicatief en geeft aan wat het sentiment is per dorp, onder de inwoners die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hier kunt u de bevindingen van de enquête inzien.

Komen er nog meer informatie avonden?

Er is een grote wens van inwoners om offline bijeen te komen. Zodra dit mogelijk en veilig is (binnen de RIVM richtlijnen), zullen wij dit organiseren.

‘Waar staan we’? In december 2020 zijn de laatste ronde digitale informatieavonden geweest. Hierbij leest u een update van waar we nu staan en wat de planning is voor de maand februari.

Raadsinformatiebrieven

Alle raadsinformatiebrieven staan op de site; deze kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Tijdens deze avonden, in december 2020, zijn we in gesprek geweest met de diverse omliggende dorpen van de zoekgebieden. Uit deze avonden en ook de online enquêtes, mails en persoonlijke gesprekken, kwamen veel vragen naar voren.

Veelgestelde vragen zijn onder andere;

 • ‘Hoe zit het met de gezondheid voor inwoners die vlakbij een windpark wonen?’
 • ‘In Duitsland is er een 1.000 meter richtlijn ingetreden, kan dat hier ook van toepassing zijn?’
 • ‘Waarom duurzame energie opwekken uit windenergie en niet eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen?’
 • ‘Waarom onderzoeken we niet eerst of we meekunnen participeren in andere windparken?’
 • ‘Er is een berekening dat de gemeente Venray al genoeg groene stroom opwekt, als dat klopt, waarom zouden we dan nog een windpark dienen te realiseren?’
 • ‘Hoe zit het met de waardedaling van huizen in en rondom het eventueel gekozen zoekgebied?’
 • ‘Staan er nog fysieke bijeenkomsten op de planning?’

En dit is maar een greep uit alle input die ontvangen is. Achter de schermen worden de vragen geclusterd en koppelen wij dit weer terug aan u in februari.

Vragenlijsten

Daarnaast komt er in februari een eerste terugkoppeling van de ingezonden vragenlijsten. Hierbij zal het volgende gedeeld worden;

 • aantal ontvangen vragenlijsten
 • aantal ontvangen vragenlijsten per dorp
 • wat vinden inwoners belangrijk, wat zijn zorgen, nadelen en wat zijn de vragen.

Terugkoppeling

Op 15 , 16 en 22 februari zullen er nieuwe informatieavonden georganiseerd worden. Tijdens deze avonden zullen de volgende punten op de agenda staan;

 • Vragenlijsten; delen van een eerste analyse
 • Gebied; inzoomen op de diverse gebieden
 • Vragen; het beantwoorden van de meest gestelde vragen
 • Raad; wat is er gedeeld in de gemeenteraad

Voor de digitale avonden kunt u zich HIER aanmelden.

Contact

Wenst u reeds eerder contact kunt u contact opnemen met Frank van Bussel en-/of een mail sturen naar info@windparkvenray.nl.

Nieuwe datum voor inwoners van Oostrum

Op verzoek van de dorpsraad van Oostrum wordt de informatieavond van vanavond verzet naar woensdag 20.15 – 21.15 uur.  (Dit vanwege de persconferentie van vanavond). 

Indien u zich heeft aangemeld; u kunt woensdag gewoon meteen deelnemen; u hoeft zich niet opnieuw aan te melden; zie ook de mail die u hierover ontvangen heeft.


Nieuwe data en tijdstippen per dorp

 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray
 • Woensdag 16/12 20.15 – 21.15 uur Oostrum 

In verband met privacy wordt de avond niet opgenomen. 

“Hoe zijn windparken op andere locaties geregeld?”, die vraag werd gesteld op de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray. In dit artikel zoomen we in op lokale voorbeelden uit de provincie Limburg. In dit artikel staan links naar documentatie, websites van de andere projecten. Hier ziet u praktijkvoorbeelden met informatie over type windmolens, visualisaties en diverse vormen van burgerparticipatie.

Windpark De Kookepan | Leudal

In 2016 namen Leudal Energie om een coöperatief windpark te gaan bouwen. Het windpark is voor 100% eigendom van de Leudal Energie en daarmee 100% van de leden; de burgers van Leudal. In 2021 is dit windpark van drie windmolens gerealiseerd en kunnen inwoners mee participeren; zowel door het afnemen van lokale groene stroom als door te investeren. (En daarmee hebben ze recht op een bepaald rendement).

Leudal Energie heeft met 150 leden een eigen vermogen van €2,2 miljoen opgehaald binnen vier maanden. De ontwikkeling en het bouwen van het windpark is in eigen beheer door de coöperatie.

Lees hier meer over het windpark in Leudal.

Windpark Echelse Heide | Peel & Maas

In Peel & Maas komen vijf windturbines met een ashoogte van 131 meter en rotordiameter van 138 meter. Het Windpark Echelse Heide dient naar eigen zeggen 58.315.000 kWh/jaar op te wekken aan duurzame, schone energie. Het windpark is een initiatief van Coöperatie Peel Energie. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie voor €12,50 per jaar, daarmee zijn zijn direct een stukje eigenaar van de coöperatie.

Op hoofdlijnen worden de volgende mogelijkheden geboden voor inwoners;

 • Lid worden voor €12,50 (en daarmee eigenaarschap en zeggenschap hebben over het windpark)
 • Investeren middels obligaties met een rendement van 5% (lees hier meer over de minimale inleg en andere kosten)
 • Stroom afnemen via Peel Energie.

De coöperatie kent circa 230 leden (bron).

Momenteel wordt het windpark Echelse Heide gebouwd en dient volgens de planning in juli 2021 worden opgeleverd. Het type windmolen betreft de Enercon E-138 EP3.

Lees hier meer over de realisatie van het windpark (presentatie informatieavond) en-/of bekijk hier de website.

Windpark Ospeldijk | Nederweert

De bouw van windpark Ospeldijk in Nederweert is zojuist gestart. In het persartikel is het volgende te lezen;

‘Burgermolens’
Als leden van coöperaties NEWECOOP en Zuidenwind hebben talloze inwoners uit Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan te leggen windpark. Ze worden eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal en hebben burgers grote invloed op het ontwikkelproces. Deze invloed heeft geresulteerd in de aankoop van de stilste windturbines die op dit moment te koop zijn. Dit is vooral belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote rotor met een diameter van 149m bestrijkt een oppervlakte van meer dan 3 voetbalvelden. Hiermee vangen we genoeg wind om 8000 huishoudens van groene stroom van eigen bodem te voorzien.

Voor de bouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers.

Het park wordt ontwikkeld door o.a. burgercoöperatie Zuiderwind, samen met WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en lokale inwoners.

Lees hier het persbericht of bekijk hier de visualisaties.

Presentatie digitale informatieavond inwoners

Donderdag 19 november j.l. was de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray en omwonenden van de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark.

Wij bedanken iedereen die aanwezig was. U kunt de online vragenlijst hier invullen.

Presentatie

U kunt hier de presentatie inzien.

Digitale inwonersavond 19-11-2020

Links

Op deze pagina ziet u links naar diverse rapporten over KODE gemeente Venray, de regionale energiestrategie en de artikelen in de media.

Digitale Informatie avond; hoe & wat?

Op 17 november zijn grondeigenaren uitgenodigd om mee te praten over een mogelijk windpark in de gemeente Venray. Op 19 november is het de beurt van de bewoners in en rondom de gemeente Venray om mee te praten via een digitale informatieavond. 

De avonden worden georganiseerd via MS Teams. Middels dit artikel willen wij u uitleggen hoe u kunt deelnemen.

In verband met privacy wordt de inhoud van de avond niet opgenomen. 

Stap 1. Meld u aan

Bewoners

Bewoners uit de gemeente Venray en direct omwonenden kunnen zich aanmelden via deze link.

Grondeigenaren

Grondeigenaren zijn aangeschreven per brief en kunnen zich aanmelden via de link in de brief of via info@windparkvenray.nl o.v.v. ‘Grondeigenaren’ en in de mail genoemd; de naam en het adres. 

Stap 2. U ontvangt een mail

Bewoners

Indien u zich heeft aangemeld en tot de eerste 50 aanmeldingen behoort, ontvangt u voor 19 november een mail. In deze mail staat een link naar de MS Teams bijeenkomst. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Grondeigenaren

Grondeigenaren ontvangen voor 17 november een mail met een link naar MS Teams. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Stap 3. Klik op de link

Zodra u op de link heeft geklikt, opent een nieuw scherm. U krijgt dan drie opties:

 1. De App downloaden; u kunt de MS Teams app downloaden op uw computer
 2. Doorgaan in deze browser; indien u niets wenst te installeren op uw computer kunt u deze optie kiezen
 3. Uw Teams-app openen; zodra u al MS Teams op uw computer heeft staan, kunt u deze optie kiezen.

(Bent u nieuw in MS Teams adviseren wij u optie 2 te kiezen).

MS Teams

Stap 4. Deelnemen aan het gesprek

U kunt vanaf 19.45 aanmelden, de digitale informatieavond start om 20.00 uur. Zodra u op de link heeft geklikt, komt u in MS Teams. U ziet dan het volgende onderstaande scherm. Voer hier de volgende handelingen uit: 

 • Voer uw naam in
 • Zet uw camera aan
 • Zet uw geluid uit (die kunt u later weer aanzetten)
 • Controleer eventueel uw camera- & geluidsinstellingen. Zodra u op het radartje bij instellingen klikt, openen de instellingen aan de rechterkant. 

Klaar? Klik dan op ‘Nu deelnemen’. 

Aanmelden MS Teams

 

Stap 5. De informatieavond bijwonen en vragen stellen

Zodra u bent toegelaten, komt u in de digitale informatieavond. De informatieavond start om 20.00 uur.

Wij verzoeken u om uw camera en audio uit te zetten. 

De avond start met een presentatie over de ontwikkelingen rondom een mogelijk windpark in de gemeente Venray. 

Vragen stellen

Indien u een vraag wilt stellen, kan dat uiteraard. U kunt uw vraag in de chat stellen. 

Chat openen MS TEAMS Vraag stellen

Zodra de presentatie is afgelopen, en u uw naam hoort, kunt u:

 • uw audio en camera aanzetten
 • kort uw naam en woonplaats noemen
 • uw vraag stellen

Mochten er op de avond zelf niet alle vragen gesteld kunnen worden, kunt u alsnog uw vraag in de chat achterlaten. Wij zorgen dan dat er binnen één week de antwoorden op de website komen. 

Afsluiting

De digitale informatieavond sluit om 21.00 uur. Mocht u nadien nog behoefte hebben aan persoonlijk contact, kunt u altijd een mail sturen naar info@windparkvenray.nl. Indien u wenst teruggebeld te worden, kunt u dit vermelden en uw telefoonnummer achterlaten. 

 

Eerste digitale informatieavond

De eerste digitale informatieavond voor inwoners uit de gemeente Venray staat gepland op donderdag 19 november van 20.00 – 21.00 uur. De avond is speciaal voor inwoners uit de gemeente Venray om mee te praten over een mogelijk windpark in het oosten van de gemeente Venray.

Deze avond zal georganiseerd worden door Frank van Bussel; onafhankelijk gebiedsregisseur.

Tijdens deze avond zullen wij informatie delen en uw vragen beantwoorden.

Agenda

Tijdens de digitale informatieavond wordt er aandacht besteedt worden aan de volgende onderwerpen:

 • De aanleiding voor verkenning naar een mogelijk lokaal windpark
 • De uitgangspunten van een mogelijk windpark
 • Lokaal eigenaarschap
 • Impact voor (direct) omwonenden
 • De locaties
 • Het proces
 • Vragen & antwoorden

Deze sessie duurt één uur en gaat via MS Teams. (Uiteraard zitten hier geen kosten aan).

Vragen

Om zoveel als mogelijk vragen te beantwoorden willen wij vragen om uw vraag, die avond, in de digitale chat te stellen. Zodra u uw naam hoort, kunt u zich kort even voorstellen en uw vraag stellen. Mochten niet alle vragen beantwoord kunnen worden, streven wij ernaar om de overige vragen met antwoord op de website te delen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Zodra de eerste avond vol zit, zal er meteen een tweede avond georganiseerd worden. De eerste 50 deelnemers ontvangen een mail ter bevestiging. Voordat de digitale informatie avond georganiseerd wordt, ontvangen deze 50 deelnemers een tweede mail; in deze mail staat de link naar de MS Teams meeting voor 19 november. U kunt op deze link klikken op 19 november vanaf 19.45. De informatiesessie start om 20.00 uur en we eindigen om 21.00 uur.

Afmelden

Is uw aanmelding bevestigd maar bent u die avond verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn u af te melden per mail naar: info@windparkvenray.nl met vermelding van uw naam?

In maart 2020 is de start van het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk windpark in het oostelijk deel van de gemeente Venray uitgesteld vanwege Covid-19. Inmiddels is besloten om de verkenning te starten, middels digitale middelen. Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren van de gemeente Venray te inventariseren of een windpark in de gemeente Venray wenselijk en haalbaar is. Bewoners en grondeigenaren uit de gemeente Venray staan centraal in de verkenning. 

Lokaal eigenaarschap

Mocht een lokaal windpark haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Venray dat inwoners van Venray voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het park. Op deze wijze kunnen de inwoners van de gemeente Venray zeggenschap krijgen over het windpark. 

Baten naar de bewoners van gemeente Venray 

Een ander doel van een mogelijk lokaal windpark is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een windpark ten goede komt van de Venrayse gemeenschap. Daarnaast wordt in de verkenning onderzocht of en hoe bewoners eventueel mee willen participeren als eigenaar; bijvoorbeeld in de vorm van aandelen, obligaties en een teruginvestering in maatschappelijke initiatieven via een omgevingsfonds. 

Opbrengst uit een windmolen

Hoeveel een windmolen exact op kan leveren is afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de hoogte van de windmolen, het type windmolen, de locatie, de opstelling ten opzichte van andere windmolens en het aantal winduren. Een windmolen op land kan ongeveer 4  MegaWatt opleveren. Een windmolen op het land van 4 MegaWatt levert voldoende stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens. In de gemeente Venray is er rekening houdend met alle ruimtelijke kaders mogelijk plaats voor minimaal drie en maximaal zes windmolen; dit houdt in dat er minimaal voor 12.000 huishoudens stroom opgewekt kan worden en voor maximaal 24.000 huishoudens. 

Locaties

Er zijn vier locaties aangewezenBinnen de relevante ruimtelijke kaders zijn er vier locaties mogelijk in het oosten van de gemeente Venray, de als zogeheten ‘zoeklocaties’; deze locaties zouden eventueel geschikt kunnen zijn voor een lokaal windpark. In het grootste deel van Venray kunnen geen windmolens komen door de aanwezigheid van vliegveld De Peel. 

Grondeigenaren die in één van deze vier zoekgebieden land bezitten, zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Samen met de grondeigenaren wordt besproken wat eventueel de meest geschikte locatie zou kunnen worden voor het windpark. De vier zoekgebieden zijn te zien op de website www.WindparkVenray.nl/locaties. 

Venray Vergroent

De gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan. Een lokaal windpark kan een positieve bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen, die gehaald kunnen worden uit een combinatie van zonne- & windenergie. Enkel investeren in zonne energie levert te weinig op om de klimaatdoelstellingen te behalen, vandaar dat er onderzocht wordt wat en hoeveel een lokaal windpark exact kan opleveren op het gebied van windenergie en het verminderen van Co2 uitstoot. Venray Vergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden. 

Digitale informatieavond 

Op donderdag 19 november om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond plaats, inwoners uit de gemeente Venray kunnen zich opgeven via www.WindparkVenray.nl. Er is plaats voor 50 deelnemers. Op deze avond zal er meer uitleg gegeven worden over de uitgangspunten, de locaties, de impact voor omwonenden en is er ruimte voor vragen. Mocht de eerste avond vol zitten, dan worden er direct meerdere avonden georganiseerd. Via de site zullen de nieuwe data gedeeld worden. 

Enquête

Omdat een lokaal windpark een hoge impact kan hebben voor inwoners en met name direct omwonenden, kunnen zij hun mening, opmerkingen, zorgen en vragen delen middels een online vragenlijst. De online enquête staat op www.WindparkVenray.nl en is toegankelijk voor bewoners van de gemeente Venray. 

WhatsApp 

Bewoners, grondeigenaren en dorpsraden uit de gemeente Venray kunnen meer informatie inzien en contact opnemen via de website. Ook is er de mogelijkheid om een vraag via WhatsApp te stellen. 

Gebiedsregisseur

De gemeente Venray heeft Frank van Bussel gevraagd als onafhankelijke gebiedsregisseur. Hij zal, samen met een lokale werkgroep de verkenning leiden en organiseren. Tijdens de verkenning staan de bewoners en grondeigenaren centraal. 

Besluitvorming

Op dit moment doorlopen we de verkennende fase. Of naar aanleiding van de uitkomst van deze verkennende fase een volgende stap in de ontwikkeling van een lokaal windpark gezet wordt gerealiseerd gaat worden zal in 2021 besloten worden door de gemeenteraad van Venray. Alle input van gesprekken met bewoners en grondeigenaren, en de uitkomst van de enquête wordt hierin meegenomen.