In mei is er de mogelijkheid om u aan te melden voor een fysieke bijeenkomst. U kunt zich online aanmelden. De gesprekken duren circa 55 minuten (5 – 10 minuten om te wisselen en de stoelen/tafels schoon te maken i.v.m. Covid-19).

Kunt u niet aanwezig zijn op een dag/tijdstip in uw eigen/naast gelegen dorp, kunt u zich uiteraard aanmelden op een andere locatie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden; LINK. (Graag 1 persoon per dag en tijdstip aanmelden).

Covid-19

Wij willen u vragen graag;

 • 1,5 meter afstand te houden
 • bij binnenkomst / vertrek ook even goed op te letten op de afstand
 • bij binnenkomst / vertrek uw mondkapje ophouden
 • enkel te komen zodra u zich goed voelt en niet verkouden, koorts of dergelijke heeft
 • op elke locatie zullen handgel en een spuitbus staan, u kunt zelf hier gebruik van maken
 • graag op het ‘eind tijdstip’ te vertrekken zodat er voldoende ruimte is voor de volgende groep.

Data

Datum Locatie Aanvang Tot Aantal personen
4/5/2021 Oostrum | SV Oostrum 16.00 16.55 10 – 20
4/5/2021 Oostrum 17.00 18.00 10 – 20
6/5/2021 Oirlo | De Linde 13.00 13.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 14.00 14.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 15.00 15.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 16.00 17.00 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren | Zaal de Kei 14.30 15.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 15.30 16.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 16.30 17.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 17.30   10 – 20
8/5/2021 Castenray | De Wis 9.00 9.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 10.00 10.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 11.00 12.00 10 – 20
8/5/2021 Wanssum | De Zandhoek 13.00 13.55 10 – 20
8/5/2021 Wanssum 14.00 15.00 10 – 20

Locaties

Oostrum

SVO Oostrum,  Sparrendreef 7, 5807 EK Oostrum

Link 

Oirlo

Stichting Gemeenschapshuis “De Linde”, Hoofdstraat 34, 5808 AV Oirlo

Link

Geijsteren

Zaal de Kei en ’t Timmerhuus, Nieuwlandsestraat 1, 5862 AG Geijsteren (graag 10 minuten voor afloop uw gereed voor vertrek i.v.m. het schoonmaken). 

Link 

Castenray

Gemeenschapshuis de Wis, Matthiasstraat 2, Castenray

Wanssum

Gemeenschapshuis de Zandhoek, Sint. Leanoardstraat 1, Wanssum

 

De afgelopen maanden zijn er vele vragen binnengekomen; via de digitale informatieavonden, via de enquete, via brieven, mails, Whatsapp en in persoonlijke gesprekken. De inhoud van de vragen is divers. Sommige vragen gaan over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, anderen over het proces.

Bedankt

Ten eerste willen wij hierbij iedereen bedanken voor het delen van zijn/haar vragen, zorgen en opmerkingen. Op deze wijze wordt er inzicht verkregen in wat er speelt en leeft.

Memo

Er is gekozen om de vragen te verzamelen en te beantwoorden via een memo, in een ‘vraag-antwoord’ methode. Deze memo kunt u hieronder vinden. De memo is op hoofdlijnen verdeeld in twee delen;

 • Deel 1: vraag & antwoord vanuit de gemeente Venray
 • Deel 2: vraag & antwoord over het proces, communicatie & organisatie vanuit het verkenningsteam

De memo bevat ca. 29 pagina’s. Indien u specifiek op zoek bent naar bepaald type informatie kunt u via de uitgebreide inhoudsopgave direct naar het betreffende onderdeel wat u wenst.

Voor wie is deze memo?

De ‘vraag- & antwoord’ memo is voor een ieder die meer wilt weten over de verkenning naar een mogelijk windpark in de gemeente Venray en met name voor;

 • direct omwonenden van de zoeklocaties
 • grondeigenaren
 • dorpsraden
 • leden van de gemeenteraad.

Andere vragen

Naast de memo staan andere ‘veelgestelde vragen’ op de site. Deze vragen zijn onderverdeeld in vragen voor bijv. direct omwonenden, voor de grondeigenaren, over de locaties, over de voor-& nadelen, over de opbrengsten. Zie ook;

Memo inzien

Hier kunt u de memo inzien en hier kunt u de memo downloaden als pdf;

Memo Windpark Venray Verkenning 2021

In februari zijn en worden er digitale informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden van de zoekgebieden.

Tijdens deze avonden staan de volgende punten op de agenda;

 • De omgeving
 • Locatie onderzoek
 • Bevindingen van de enquête
 • Het proces
 • De vervolgstappen
 • Het bespreken van verdere vragen, opmerkingen

Hieronder kunt u zowel de presentatie inzien als de bevindingen van de  enquête.

Presentatie informatieavonden

Hier kunt u de presentatie downloaden;

Bevindingen enquête verkenning

Vanaf november 2020 is aan inwoners, omwonenden gevraagd hun mening te delen via een vragenlijst. Dit is een middel, naast de andere kanalen, om inwoners mee te laten praten en denken in de verkenning naar een mogelijk windpark.

De enquête is geen representatief onderzoek, het is indicatief en geeft aan wat het sentiment is per dorp, onder de inwoners die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hier kunt u de bevindingen van de enquête inzien.

Komen er nog meer informatie avonden?

Er is een grote wens van inwoners om offline bijeen te komen. Zodra dit mogelijk en veilig is (binnen de RIVM richtlijnen), zullen wij dit organiseren.

‘Waar staan we’? In december 2020 zijn de laatste ronde digitale informatieavonden geweest. Hierbij leest u een update van waar we nu staan en wat de planning is voor de maand februari.

Raadsinformatiebrieven

Alle raadsinformatiebrieven staan op de site; deze kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Tijdens deze avonden, in december 2020, zijn we in gesprek geweest met de diverse omliggende dorpen van de zoekgebieden. Uit deze avonden en ook de online enquêtes, mails en persoonlijke gesprekken, kwamen veel vragen naar voren.

Veelgestelde vragen zijn onder andere;

 • ‘Hoe zit het met de gezondheid voor inwoners die vlakbij een windpark wonen?’
 • ‘In Duitsland is er een 1.000 meter richtlijn ingetreden, kan dat hier ook van toepassing zijn?’
 • ‘Waarom duurzame energie opwekken uit windenergie en niet eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen?’
 • ‘Waarom onderzoeken we niet eerst of we meekunnen participeren in andere windparken?’
 • ‘Er is een berekening dat de gemeente Venray al genoeg groene stroom opwekt, als dat klopt, waarom zouden we dan nog een windpark dienen te realiseren?’
 • ‘Hoe zit het met de waardedaling van huizen in en rondom het eventueel gekozen zoekgebied?’
 • ‘Staan er nog fysieke bijeenkomsten op de planning?’

En dit is maar een greep uit alle input die ontvangen is. Achter de schermen worden de vragen geclusterd en koppelen wij dit weer terug aan u in februari.

Vragenlijsten

Daarnaast komt er in februari een eerste terugkoppeling van de ingezonden vragenlijsten. Hierbij zal het volgende gedeeld worden;

 • aantal ontvangen vragenlijsten
 • aantal ontvangen vragenlijsten per dorp
 • wat vinden inwoners belangrijk, wat zijn zorgen, nadelen en wat zijn de vragen.

Terugkoppeling

Op 15 , 16 en 22 februari zullen er nieuwe informatieavonden georganiseerd worden. Tijdens deze avonden zullen de volgende punten op de agenda staan;

 • Vragenlijsten; delen van een eerste analyse
 • Gebied; inzoomen op de diverse gebieden
 • Vragen; het beantwoorden van de meest gestelde vragen
 • Raad; wat is er gedeeld in de gemeenteraad

Voor de digitale avonden kunt u zich HIER aanmelden.

Contact

Wenst u reeds eerder contact kunt u contact opnemen met Frank van Bussel en-/of een mail sturen naar info@windparkvenray.nl.

Nieuwe datum voor inwoners van Oostrum

Op verzoek van de dorpsraad van Oostrum wordt de informatieavond van vanavond verzet naar woensdag 20.15 – 21.15 uur.  (Dit vanwege de persconferentie van vanavond). 

Indien u zich heeft aangemeld; u kunt woensdag gewoon meteen deelnemen; u hoeft zich niet opnieuw aan te melden; zie ook de mail die u hierover ontvangen heeft.


Nieuwe data en tijdstippen per dorp

 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray
 • Woensdag 16/12 20.15 – 21.15 uur Oostrum 

In verband met privacy wordt de avond niet opgenomen. 

“Hoe zijn windparken op andere locaties geregeld?”, die vraag werd gesteld op de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray. In dit artikel zoomen we in op lokale voorbeelden uit de provincie Limburg. In dit artikel staan links naar documentatie, websites van de andere projecten. Hier ziet u praktijkvoorbeelden met informatie over type windmolens, visualisaties en diverse vormen van burgerparticipatie.

Windpark De Kookepan | Leudal

In 2016 namen Leudal Energie om een coöperatief windpark te gaan bouwen. Het windpark is voor 100% eigendom van de Leudal Energie en daarmee 100% van de leden; de burgers van Leudal. In 2021 is dit windpark van drie windmolens gerealiseerd en kunnen inwoners mee participeren; zowel door het afnemen van lokale groene stroom als door te investeren. (En daarmee hebben ze recht op een bepaald rendement).

Leudal Energie heeft met 150 leden een eigen vermogen van €2,2 miljoen opgehaald binnen vier maanden. De ontwikkeling en het bouwen van het windpark is in eigen beheer door de coöperatie.

Lees hier meer over het windpark in Leudal.

Windpark Echelse Heide | Peel & Maas

In Peel & Maas komen vijf windturbines met een ashoogte van 131 meter en rotordiameter van 138 meter. Het Windpark Echelse Heide dient naar eigen zeggen 58.315.000 kWh/jaar op te wekken aan duurzame, schone energie. Het windpark is een initiatief van Coöperatie Peel Energie. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie voor €12,50 per jaar, daarmee zijn zijn direct een stukje eigenaar van de coöperatie.

Op hoofdlijnen worden de volgende mogelijkheden geboden voor inwoners;

 • Lid worden voor €12,50 (en daarmee eigenaarschap en zeggenschap hebben over het windpark)
 • Investeren middels obligaties met een rendement van 5% (lees hier meer over de minimale inleg en andere kosten)
 • Stroom afnemen via Peel Energie.

De coöperatie kent circa 230 leden (bron).

Momenteel wordt het windpark Echelse Heide gebouwd en dient volgens de planning in juli 2021 worden opgeleverd. Het type windmolen betreft de Enercon E-138 EP3.

Lees hier meer over de realisatie van het windpark (presentatie informatieavond) en-/of bekijk hier de website.

Windpark Ospeldijk | Nederweert

De bouw van windpark Ospeldijk in Nederweert is zojuist gestart. In het persartikel is het volgende te lezen;

‘Burgermolens’
Als leden van coöperaties NEWECOOP en Zuidenwind hebben talloze inwoners uit Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan te leggen windpark. Ze worden eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal en hebben burgers grote invloed op het ontwikkelproces. Deze invloed heeft geresulteerd in de aankoop van de stilste windturbines die op dit moment te koop zijn. Dit is vooral belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote rotor met een diameter van 149m bestrijkt een oppervlakte van meer dan 3 voetbalvelden. Hiermee vangen we genoeg wind om 8000 huishoudens van groene stroom van eigen bodem te voorzien.

Voor de bouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers.

Het park wordt ontwikkeld door o.a. burgercoöperatie Zuiderwind, samen met WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en lokale inwoners.

Lees hier het persbericht of bekijk hier de visualisaties.

Presentatie digitale informatieavond inwoners

Donderdag 19 november j.l. was de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray en omwonenden van de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark.

Wij bedanken iedereen die aanwezig was. U kunt de online vragenlijst hier invullen.

Presentatie

U kunt hier de presentatie inzien.

Digitale inwonersavond 19-11-2020

Links

Op deze pagina ziet u links naar diverse rapporten over KODE gemeente Venray, de regionale energiestrategie en de artikelen in de media.

Digitale Informatie avond; hoe & wat?

Op 17 november zijn grondeigenaren uitgenodigd om mee te praten over een mogelijk windpark in de gemeente Venray. Op 19 november is het de beurt van de bewoners in en rondom de gemeente Venray om mee te praten via een digitale informatieavond. 

De avonden worden georganiseerd via MS Teams. Middels dit artikel willen wij u uitleggen hoe u kunt deelnemen.

In verband met privacy wordt de inhoud van de avond niet opgenomen. 

Stap 1. Meld u aan

Bewoners

Bewoners uit de gemeente Venray en direct omwonenden kunnen zich aanmelden via deze link.

Grondeigenaren

Grondeigenaren zijn aangeschreven per brief en kunnen zich aanmelden via de link in de brief of via info@windparkvenray.nl o.v.v. ‘Grondeigenaren’ en in de mail genoemd; de naam en het adres. 

Stap 2. U ontvangt een mail

Bewoners

Indien u zich heeft aangemeld en tot de eerste 50 aanmeldingen behoort, ontvangt u voor 19 november een mail. In deze mail staat een link naar de MS Teams bijeenkomst. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Grondeigenaren

Grondeigenaren ontvangen voor 17 november een mail met een link naar MS Teams. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Stap 3. Klik op de link

Zodra u op de link heeft geklikt, opent een nieuw scherm. U krijgt dan drie opties:

 1. De App downloaden; u kunt de MS Teams app downloaden op uw computer
 2. Doorgaan in deze browser; indien u niets wenst te installeren op uw computer kunt u deze optie kiezen
 3. Uw Teams-app openen; zodra u al MS Teams op uw computer heeft staan, kunt u deze optie kiezen.

(Bent u nieuw in MS Teams adviseren wij u optie 2 te kiezen).

MS Teams

Stap 4. Deelnemen aan het gesprek

U kunt vanaf 19.45 aanmelden, de digitale informatieavond start om 20.00 uur. Zodra u op de link heeft geklikt, komt u in MS Teams. U ziet dan het volgende onderstaande scherm. Voer hier de volgende handelingen uit: 

 • Voer uw naam in
 • Zet uw camera aan
 • Zet uw geluid uit (die kunt u later weer aanzetten)
 • Controleer eventueel uw camera- & geluidsinstellingen. Zodra u op het radartje bij instellingen klikt, openen de instellingen aan de rechterkant. 

Klaar? Klik dan op ‘Nu deelnemen’. 

Aanmelden MS Teams

 

Stap 5. De informatieavond bijwonen en vragen stellen

Zodra u bent toegelaten, komt u in de digitale informatieavond. De informatieavond start om 20.00 uur.

Wij verzoeken u om uw camera en audio uit te zetten. 

De avond start met een presentatie over de ontwikkelingen rondom een mogelijk windpark in de gemeente Venray. 

Vragen stellen

Indien u een vraag wilt stellen, kan dat uiteraard. U kunt uw vraag in de chat stellen. 

Chat openen MS TEAMS Vraag stellen

Zodra de presentatie is afgelopen, en u uw naam hoort, kunt u:

 • uw audio en camera aanzetten
 • kort uw naam en woonplaats noemen
 • uw vraag stellen

Mochten er op de avond zelf niet alle vragen gesteld kunnen worden, kunt u alsnog uw vraag in de chat achterlaten. Wij zorgen dan dat er binnen één week de antwoorden op de website komen. 

Afsluiting

De digitale informatieavond sluit om 21.00 uur. Mocht u nadien nog behoefte hebben aan persoonlijk contact, kunt u altijd een mail sturen naar info@windparkvenray.nl. Indien u wenst teruggebeld te worden, kunt u dit vermelden en uw telefoonnummer achterlaten. 

 

Eerste digitale informatieavond

De eerste digitale informatieavond voor inwoners uit de gemeente Venray staat gepland op donderdag 19 november van 20.00 – 21.00 uur. De avond is speciaal voor inwoners uit de gemeente Venray om mee te praten over een mogelijk windpark in het oosten van de gemeente Venray.

Deze avond zal georganiseerd worden door Frank van Bussel; onafhankelijk gebiedsregisseur.

Tijdens deze avond zullen wij informatie delen en uw vragen beantwoorden.

Agenda

Tijdens de digitale informatieavond wordt er aandacht besteedt worden aan de volgende onderwerpen:

 • De aanleiding voor verkenning naar een mogelijk lokaal windpark
 • De uitgangspunten van een mogelijk windpark
 • Lokaal eigenaarschap
 • Impact voor (direct) omwonenden
 • De locaties
 • Het proces
 • Vragen & antwoorden

Deze sessie duurt één uur en gaat via MS Teams. (Uiteraard zitten hier geen kosten aan).

Vragen

Om zoveel als mogelijk vragen te beantwoorden willen wij vragen om uw vraag, die avond, in de digitale chat te stellen. Zodra u uw naam hoort, kunt u zich kort even voorstellen en uw vraag stellen. Mochten niet alle vragen beantwoord kunnen worden, streven wij ernaar om de overige vragen met antwoord op de website te delen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Zodra de eerste avond vol zit, zal er meteen een tweede avond georganiseerd worden. De eerste 50 deelnemers ontvangen een mail ter bevestiging. Voordat de digitale informatie avond georganiseerd wordt, ontvangen deze 50 deelnemers een tweede mail; in deze mail staat de link naar de MS Teams meeting voor 19 november. U kunt op deze link klikken op 19 november vanaf 19.45. De informatiesessie start om 20.00 uur en we eindigen om 21.00 uur.

Afmelden

Is uw aanmelding bevestigd maar bent u die avond verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn u af te melden per mail naar: info@windparkvenray.nl met vermelding van uw naam?

Berichtnavigatie